Vill du medverka?

Är du intresserad av göra framträdande eller medverka aktivt med någon idé i Produktionsdikets regi, kontakta i första hand Sandra Ståhle genom att skicka epost till olsson.sandra83@hotmail.com