Bli medlem

Årsavgiften 100 kr betalas till bankgiro 5496-2089.
OBS! Lägg in namn och år i meddelanderutan vid BG-betalningen.
Fyll i nedanstående formulär och meddela i kommentarsfältet när du betalt eller avser betala årsavgiften. När årsavgiften kommit in på vårt konto registreras du som medlem och är därmed med på listan för utskick till medlemmar.

Namn *

Epost*

Adress

Tel

Ämne

År

Meddelande